The Green Way

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

The Green Way

Omschrijving

Het driejarige project The Green Way biedt extra re-integratieondersteuning aan Armeense gezinnen in Nederland, bij vrijwillige terugkeer naar Armenië

Doelgroep

Armeense gezinnen die op gezinslocaties in Nederland verblijven.

Ondersteuning

De ondersteuning in Armenië bestaat uit:

  • huisvesting voor een teruggekeerd gezin voor maximaal 12 maanden, inclusief gas, water en elektriciteit.
  • Een beroepsopleiding voor de ouders en/of begeleiding bij het vinden van werk voor maximaal 12 maanden per persoon.
  • Hulp bij scholing/Armeense bijles voor de kinderen voor maximaal 6 maanden.
  • Ondersteuning bij de re-integratie voor 12 maanden en indien nodig psycho-sociale begeleiding.

Samen met het gezin wordt in Nederland een plan opgesteld waarin de wensen ten opzichte van huisvesting, beroepsopleiding en scholing voor de kinderen in kaart wordt gebracht. Dit plan wordt samen met de partnerorganisatie van Solid Road in Armenië, Diaconia, uitgevoerd.

Het project The Green Way valt onder de aanvullende terugkeerondersteuning. Gezinnen kunnen dus naast de ondersteuning vanuit The Green Way ook nog gewoon gebruik maken van de reguliere herintegratieondersteuning.

Voorwaarden

Het project The Green Way richt zich op Armeense gezinnen in Nederland die op een AZC of Gezinslocatie verblijven.

Duur van het project

Vanaf 01 oktober 2017 tot en met 01 oktober 2020

Samenwerkingsverbanden

The Green Way is een project van Solid Road. Solid Road werkt in Armenië samen met stichting Diaconia.


Overige bijzonderheden

Zie voor meer informatie www.thegreenwayproject.nl en de film op YouTube.

Landen

Armenië

Contact

Solid Road
T.a.v. Yvonne Bussche
Eilbrachtstraat 8
6511 LX Nijmegen