Reintegration Assistance Project in Armenia (RAPA)

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Reintegration Assistance Project in Armenia (RAPA)

Herintegratieondersteuning in Armenië

Omschrijving

Het RAPA (Reintegration Assistance Project in Armenia) project geeft assistentie aan Armenen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-.

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Armenië.
De RAPA herintegratieassistentie is in beginsel uitgesloten voor zelfstandige terugkeerders vanuit Nederland. Armenen die zelfstandig willen terugkeren naar Armenië kunnen gebruik maken van de nationale terugkeerprojecten. Echter, mocht er op zaaksniveau over eventuele RAPA ondersteuning besproken willen worden met het projectmanagement, dan graag een mail sturen naar infoRAPA@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

In natura zoals het voorzien van (tijdelijke) huisvesting, hulp bij het vinden van een baan, van een school voor de kinderen en het opzetten van een klein bedrijf e.d.. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Armenië.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Armenen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Armenië.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig.

Duur van het project

Vanaf 01 juli 2018 tot en met 30 oktober 2018

Samenwerkingsverbanden

Het RAPA Project wordt uitgevoerd door Armenian Caritas Benevolent Non-Government Organisation.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerders (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik willen maken van RAPA, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van RAPA (zie contactinformatie), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Landen

Armenië

Contact

Armenian Caritas Benevolent Non-Government Organisation in Yerevan.