ERRIN Post Arrival Assistance Sri Lanka

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

ERRIN Post Arrival Assistance Sri Lanka

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Sri Lankanen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-.

Doelgroep

ERRIN herintegratieassistentie is in beginsel bedoeld voor gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hiernaast genoemde lokale partner van ERRIN.
Bij uitzondering is ook ondersteuning bij zelfstandige terugkeer mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Directie Internationale Aangelegenheden van DT&V, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

Geen cash assistentie.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Sri Lanka.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
  • Het moet gaan om Sri Lankanen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Sri Lanka.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN hernintegratieondersteuning wordt uitgevoerd door International Returns and Reintegration Assistance (IRARA), in samenwerking met de lokale partner Chrysalis.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner (zie de contactgegevens in de rechterkolom), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.
Zie ook de landenleaflets Sri Lanka op de website van ERRIN.

Landen

Sri Lanka

Contact

International Return & Reintegration Assistance (IRARA)

Global Operations Centre (GOC)
9 Manthiri Road, Colombo 5
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 08:30 – 17:30 CET.

Website
https://www.irara.org/erin-sa/

Skype
loc.srilanka@irara.org