ERRIN Post Arrival Assistance Nepal

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

ERRIN Post Arrival Assistance Nepal

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Nepalezen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-.

Doelgroep

ERRIN herintegratieassistentie is in beginsel bedoeld voor gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hiernaast genoemde lokale partner van ERRIN.
Bij uitzondering is ook ondersteuning bij zelfstandige terugkeer mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Directie Internationale Aangelegenheden van DT&V, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

Geen cash assistentie.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Nepal.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
  • Het moet gaan om Nepalezen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Nepal.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 23 juni 2020 tot en met 31 juli 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN herintegratieondersteuning wordt uitgevoerd door Caritas International Belgium, in samenwerking met haar lokale partner Caritas Nepal.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner (zie de contactgegevens in de rechterkolom), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.
Zie ook de landenleaflets Nepal op de website van ERRIN.

Landen

Niet landgebonden

Contact

Caritas Nepal

Bezoekadres:
Dhobighat (near assumption Catholic Church), Lalitpur, Kathmandu

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 09:00 – 17:30 uur

Website:
www.caritasnepal.org