ERRIN Post Arrival Assistance Afghanistan

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

ERRIN Post Arrival Assistance Afghanistan

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Afghanistan.
De ERRIN herintegratieassistentie is uitgesloten voor zelfstandige terugkeerders vanuit Nederland. Voor individuele ERRIN ondersteuning kan contact worden opgenomen met de Directie Internationale Aangelegenheden, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

Geen cash assistentie.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Afghanistan.

Voorwaarden

• Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
• Het moet gaan om Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Afghanistan.
• Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Tot en met 31 juli 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN herintegratieassistentie wordt uitgevoerd door International Returns & Reintegration Assistance (IRARA), in samenwerking met haar lokale partner Afghanistan Centre for Excellence (ACE).

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik wil maken van ERRIN, vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner van ERRIN (zie Contact), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Landen

Afghanistan

Contact

International Return & Reintegration Assistance (IRARA)

Afghanistan Centre for Excellence (ACE)
House 385, Street 5,
Karte 3, District 6, Kabul

Openingstijden:
zondag tot en met donderdag
08.30 – 16.30 uur

Skype:
loc.afghanistan@irara.org

Website:
www.irara.org/afghanistan