ERIN Post Arrival Assistance Rusland

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Post Arrival Assistance Rusland

European Reintegration Network (ERIN)

Omschrijving

Het European Reintegration Network (ERIN) project geeft assistentie aan Russen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Rusland.
Herintegratieassistentie is uitgesloten voor zowel zelfstandig als gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Echter, mocht er op zaaksniveau over eventuele ERIN ondersteuning besproken willen worden met de programma managers, dan graag een mail sturen naar ERIN@dtv.minvenj.nl

Ondersteuning

In natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Rusland.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Russen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Rusland.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 04 augustus 2017 tot en met 31 juli 2020

Samenwerkingsverbanden

ERIN Post Arrival Assistance Rusland wordt uitgevoerd door Caritas in België.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerders die na terugkeer gebruik willen maken van ERIN, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van ERIN (zie contactgegevens), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Landen

Rusland