ERIN Post Arrival Assistance Irak Centraal

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Post Arrival Assistance Irak Centraal

European Reintegration Network (ERIN)

Omschrijving

Het European Reintegration Network (ERIN) project geeft assistentie aan Irakezen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Irak Centraal. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Irak Centraal
De ERIN herintegratieassistentie is uitgesloten voor zelfstandige terugkeerders vanuit Nederland. Echter, mocht er op zaaksniveau over eventuele ERIN ondersteuning besproken willen worden met de programma managers, dan graag een mail sturen naar ERIN@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

In natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Irak Centraal.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Irakezen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Irak Centraal.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2020

Samenwerkingsverbanden

ERIN Post Arrival Assistance Irak Centraal wordt uitgevoerd door de European Technology & Training Center (ETTC) in Irak.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerders (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik willen maken van ERIN, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van ERIN (zie contactgegevens), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Landen

Irak

Contact

European Technology & Training Center (ETTC)

Bereikbaarheid: zondag t/m donderdag 08.30 tot 17.30 uur (lokale tijd)
  • +9647708418810
  • +9647735933865
  • +9647504235767
  • +9647507279095 (emergency 24/7)