ERIN Post Arrival Assistance Brazilië

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

European Reintegration Network (ERIN)

Omschrijving

Het European Reintegration Network (ERIN) project geeft assistentie aan Brazilianen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

De ERIN herintegratieassistentie is in beginsel uitgesloten voor zowel zelfstandige als gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Echter, mocht er op zaaksniveau over eventuele ERIN ondersteuning besproken willen worden met de programma managers, dan graag een mail sturen naar ERIN@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

In natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Brazilië.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Brazilianen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Brazilië. Neem in dat geval contact op met ERIN via ERIN@dtv.minvenj.nl.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2020

Samenwerkingsverbanden

ERIN Post Arrival Assistance Brazilië wordt uitgevoerd door Caritas België.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de (gedwongen) terugkeerders (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik willen maken van ERIN, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van ERIN (zie contactgegevens), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.


Landen

Brazilië

Contact

Caritas International Belgium

Reintegration department
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8:30 tot 17:30 uur

Project Resgate Brasil