ERIN Post Arrival Assistance Bangladesh

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Post Arrival Assistance Bangladesh

European Reintegration Network (ERIN)

Omschrijving

Het European Reintegration Network (ERIN) project geeft assistentie aan Bengalen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Bangladesh.
De ERIN herintegratieassistentie is uitgesloten voor zelfstandige terugkeerders vanuit Nederland. Echter, mocht er op zaaksniveau over eventuele ERIN ondersteuning besproken willen worden met de programma managers, dan graag een mail sturen naar ERIN@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

In natura, zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Bangladesh.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Bengalen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Bangladesh.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2020

Samenwerkingsverbanden

ERIN Post Arrival Assistance Bangladesh wordt uitgevoerd door International Returns and Reintegration Assistance (IRARA).

Landen

Bangladesh

Contact

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerders (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik willen maken van ERIN, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van ERIN (zie contactgegevens), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Contact

International Return & Reintegration Assistance (IRARA) Global Operations Centre (GOC)

Global Operations Centre (GOC)
Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.30 CET

BRAC Migration Programme, BRAC Centre