Project aanmelden of wijzigen

Project aanmelden of wijzigen

Via dit formulier kunt u als organisatie projecten aanmelden of (laten) wijzigen.

  • Uw gegevens
  • 2
  • 3

Velden aangegeven met een * zijn verplicht.

Geef eerst aan of het een nieuw project betreft of dat het om wijzigingen op een reeds op de site aanwezig project gaat. Vul in het eerste geval zoveel mogelijk velden in en in het tweede geval alleen de velden die gewijzigd zijn.


Gebruik bij een wijziging de naam waaronder het project vermeld staat op deze site.

Geef een korte omschrijving van het project

Voor welke doelgroep is het project bestemd?

Waaruit bestaat de ondersteuning die dit project biedt?

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het project?


Bij welk soort vertrek kan gebruik gemaakt worden van dit project?


Meerdere thema's aanvinken is mogelijk en bevordert de vindbaarheid van uw project

Het invullen van een einddatum is verplicht. Heeft het project nog geen definitieve einddatum, noteer dan een datum bij benadering. Kort voor het verlopen van de ingevulde einddatum krijgt u van ons een herinneringsmail en kunt u het project desgewenst verlengen.

Naar welke landen kan iemand terugkeren met ondersteuning uit het project?

Wordt het project uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties?

Bij wie kunnen geïnteresseerden terecht met vragen over of aanmeldingen voor dit project?

Vul hier de URL in van uw eigen website met meer informatie over het project

Stuur een eventueel te plaatsen brochure in pdf mee. De maximale grootte is 4MB.

Stuur een eventueel te plaatsen brochure in pdf mee. De maximale grootte is 4MB.

Vul bovenstaande code hieronder in.

Welke projecten aanmelden?

Op deze website staan primair terugkeerprojecten die subsidie ontvangen van - en gecontroleerd worden door - de Europese of Nederlandse overheid (Rijks- of lokale overheid). 

Terugkeerprojecten zijn projecten die gericht zijn op zelfstandige terugkeer en herintegratie van in Nederland verblijvende vreemdelingen die terug willen of moeten keren naar hun land van herkomst. 

Organisaties waarmee geen subsidierelatie is, kunnen ook terugkeerprojecten aanmelden voor publicatie op deze website. Als de beheerder van deze site geen bezwaar ziet, volgt publicatie.