Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt deze site alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet deze site aan de privacywetgeving.

Hoe gaat deze site om met uw persoonsgegevens?

Deze site gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Deze site gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het aanmelden van een project, deze gegevens niet worden gebruikt om over een niet-gerelateerd onderwerp contact met u te zoeken, tenzij dat expliciet is aangegeven. Het betekent ook dat deze site uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om het doel te bereiken.

Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensverwerking

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via deze site.