Ondersteuning bij Terugkeer

Terugkeren naar het land van herkomst is een ingrijpend proces. De Nederlandse overheid helpt hierbij, net als de Internationale Organisatie voor Migratie en verschillende NGO's. Op deze website vindt u meer informatie over ondersteuning bij terugkeer naar uw land van herkomst.

Bij terugkeer zijn vaak veel partijen betrokken: de directe omgeving, (diverse) ngo's en partnerorganisaties. Zij werken zo goed mogelijk samen om terugkeer mogelijk te maken.

Uitgelicht: Vice Versa

Het Rotterdamse Vice Versa beoogt gedurende de projectperiode 90 migranten zonder verblijfsvergunning - duurzaam en met opgeheven hoofd - terug te laten keren naar hun thuisland.

Lees meer over Vice Versa